September 2016           Vlucht uit Irak 2


De familie is inmiddels aangekomen en wonen nu tijdelijk bij vrienden in Amersfoort. Zij staan daar inmiddels ingeschreven en wachten nu op een woning en een uitkering want zij hebben geen inkomen.
Hiwa, de man van Nasrin, is inmiddels weer terug naar Khanaqin om o.a.de taak van Nasrin over te nemen.
Nasrin is zeer verdrietig dat zij haar werkzaamheden daar niet meer kan uitoefenen maar helaas het is te gevaarlijk voor haar.

In verband met de belegering van Mosul komen er dagelijks weer duizenden vluchtelingen naar de regio Khanaqin.
Onze mensen werken daar momenteel nauw samen met internationale hulporganisaties want de nood is haast niet meer te dragen.
Er zijn nauwelijks medicijnen verkrijgbaar en er zijn water en voedselproblemen en er is geld gebrek. Het gevolg is dat er dagelijks veel oudere mensen komen te overlijden. Daarbij komt ook nog dat de winter nabij is waar men enorm tegen op ziet.
Momenteel is prioriteit 1 … hoe houden wij de mensen in leven !!!
Men is bezig met plannen om grote hoeveelheden medicijnen en voedsel met vrachtwagens uit Turkije te halen, maar dan moet er meer geld beschikbaar komen. Het geld dat wij vanaf nu binnen krijgen zal in eerste instantie hieraan besteed worden.

Een groot probleem is dat de grote internationale hulporganisaties hun mankracht en geld het meeste besteden aan vluchtelingen in Syrië en nabij de Turkse grens en dat daardoor dit lijden veel te weinig aandacht krijgt.
Er zijn veel vrijwilligers die willen helpen maar zonder geld doet men niet veel.
Geef daarom indien u nog wat kunt missen, want het is o zo hard nodig.
Ten overvloede vermelden wij nog dat al het bij ons binnengekomen geld rechtstreeks besteed wordt aan de vluchtelingen die aan Hiwa en zijn team zijn toegewezen en daar zijn relatief veel ouderen en gehandicapten bij.