Ligging van de stad Khanaqin

 

             Provincie DiyalaL                       ligging Diyala in Irak

                                      Rapportage Juni 2015 

 

Sommigen van u hebben gevraagd eens aan te geven waar de stad Khanaqin ligt. Daarvoor is naast een globale kaart van de provincie Diyala een regiokaart ingevoegd. waarop duidelijk de ligging van de stad is weergegeven. Khanaqin ligt op circa 175 km van Bagdad tegen de Iraanse grens aan. Het is in Diyala nog steeds onrustig, ondanks het feit dat Isis een aantal steden heeft moeten prijsgeven zoals de belangrijke stad Jalawla zo’n 40 km van Khanaqin. De stad, waar nauwelijks nog een gebouw overeind staat, is na het vertrek van Isis in handen geraakt van de shiitische milities. De lokale bevolking, die in hoofdzaak soennitisch is, moet niets hebben van deze milities, dus lopen de spanningen in deze provincie weer op. De in groten getale weggevluchte bewoners kunnen niet terug, daar de strategie van zowel de shiieten als Isis onvoorspelbaar is. De meeste vluchtelingen uit deze provincie hebben hun tenten opgeslagen in de omgeving van Khanaqin, waar het betrekkelijk rustig is. De schatting is dat er nog steeds zo’n 40.000 vluchtelingen in dit gebied vertoeven in een temperatuur van rond de 45 graden Celsius en in een schrijnende uitzichtloosheid.                                          

                                                                        Hulpverlening

Er zijn er een aantal prioriteiten die op dit moment de eerste aandacht vereisen t.w.:

1) medische zorg
    veel mensen hebben maag- en  
    darmklachten.
 
2) psychologische zorg 
 
    zorgwekkende toestand van
     veel vrouwen die zwaar 
     getraumatiseerd zijn.
3) kinderen die onderwijs
     moeten  
krijgen
4) gehandicaptenzorg 
5) voedselschaarste
6) drinkwaterproblemen ( er moeten waterputten op grote
     diepten geslagen worden)

 

Wij hoeven niet uit te leggen dat hier veel geld en zorg voor nodig is, want voor de meeste problemen moeten professionele krachten ingeschakeld worden.

                   Stichting Project Khanaqin Vluchtelingenhulp
                      rekeningnummer NL36 RABO 0126.94.58.29

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Maak jouw eigen website met JouwWeb