Project Khanaqin Vluchtelingenhulp

     Stichting Project Khanaqin Vluchtelingenhulp

                     rekeningnummer NL36 RABO 0126.94.58.29

 

                                                    Doelstelling

 

Het verlenen van hulp aan vluchtelingen in de regio Khanaqin Irak.

                                                    

Wij zijn een kleine hulporganisatie, die met een team vrijwilligers onder leiding van Nasrin en Hiwa Delewi, Nederlandse vrienden van Iraakse afkomst, in de regio Khanaqin Irak hulp bieden aan een vluchtelingenkamp met circa 7000 mensen. Zie informatie over de Stichting en de initiatiefnemers.

Inmiddels zijn er(januari 2016) in deze regio circa 20.000 vluchtelingen, opgevangen door verschillende hulporganisaties, waarvan een kamp van 7000 vluchtelingen aan onze stichting is toegewezen. Zie informatie over de stichting.
De leefomstandigheden zijn slecht. De meeste mensen zijn arm en leven in tenten met weinig sanitair. Er is een tekort aan voedsel, drinkwater, kleding etc.

 Zie laatste bericht

 

                    Stichting Project Khanaqin Vluchtelingenhulp

                    rekeningnummer NL36 RABO 0126.94.58.29