Bulletin oktober 2015

 

Helaas moeten wij meestal starten met een negatief bericht uit Irak, maar nu willen wij eerst eens beginnen met een positieve mededeling.

De vorige mail van Nasrin, zie onder Radeloosheid (website), heeft namelijk nogal wat beroering teweeggebracht. Wij hebben daar veel reacties op gekregen, waarvan u er hier een een paar aantreft. De uitgebreide namen van de schrijvers zijn niet genoemd omdat zij het op prijs stellen in de anonimiteit te blijven.

1)
   Geachte meneer Knijnenburg, beste Jan,

   Ik zit hier met tranen in de ogen van blijdschap, want ik heb zojuist met  
   de communiteit overlegd over het project in Khanaqin.
   Unaniem zijn de zusters het ermee eens dat je beter in het moederland
   van mensen iets kunt doen aan de situatie, ofschoon hier op dit moment  
   ook hulp nodig is.

   Wij hebben besloten € 25.000,-- over te maken en wel zo snel mogelijk,
   zodat ze daar vooruit kunnen.
   Ik weet ook wel dat dit niet alles oplost, maar alles helpt en wat vooral

   belangrijk is, Nasrin weet dat ze er niet alleen voor staat.

   Van harte hoop ik dat er nog meer goede gevers zullen zijn.

   Met vriendelijke groet,

   Zuster Sylvia

2)
   Dag Jan,

   Betrokken en ontroerd hebben we het verhaal van Nasrin gelezen.

   Gegeven de grote nood die er bestaat zal onze bijdrage kwantitatief niet  
   erg groot zijn. Het zal jongeren die willen vertrekken niet op andere

   gedachten brengen. Niettemin willen we graag die 2 dappere mensen een

   hart onder de riem steken door een bijdrage te leveren voor het werk

   dat zij doen. Onze penningmeester zal op korte termijn een bedrag

   van € 10.000,-overmaken naar:  
   rekeningnummer NL36RABO0126945829 t.n.v. de St. Project Khanaqin.

   Groeten en sterkte

   Henk

Het positieve van de bewogen brief van Nasrin is dat veel donateurs hebben begrepen dat er snel veel geld moest komen, en dat heeft ertoe geleid dat vorige maand de meeste donaties zijn binnengekomen.

Tot onze voldoening kunnen wij mededelen dat er vanaf januari j.l. tot eind september nu € 97.000,00 naar Irak is overgemaakt en dat daarmee veel goeds gedaan is. Maar ja, € 100.000,- voor hulp aan zo’n 7000 vluchtelingen betekent circa € 14,- per persoon, terwijl men globaal heeft berekend dat het minimaal verbeteren van de leefomstandigheden voor de komende winter op zo’n € 50,- per persoon komt.

Het lijkt dus weinig en de smeekbede uit Khanaqin blijft nog steeds luiden: Alle beetjes helpen en… laat ons niet in de steek!!!

 

En nu wederom een naargeestig bericht van Nasrin:

Beste Jan,

Het spijt ons dat we laat zijn met de verslag.
We hebben geen internet thuis meer, We moeten deze week een nieuwe internet verbinding krijgen.

Het spijt me dat ik niks anders dan slechte nieuws naar jou stuur, omdat dit onze situatie is dat we meeleven, Wij denken altijd dat de situatie beter wordt, maar zoals we zien, wordt het dag na dag slechter, het situatie kan ik opzeggen met een paar punten.

Gevecht tussen ISIS en Peshmerga is nog steeds bezig aan het grens van Koerdistan en Irak, niet ver bij ons, elke week vallen er Peshmerga en mannen van vluchtelingen als slachttoffers van het gevecht. Vanwege dit worden heel veel families achtergelaten zonder een vader, al hoewel mannen dapper met een makkelijke wapen tegen ISIS vecht.

Maar als ze gedood worden, krijgen de familie geen salaris meer van het Iraakeze regering.
Mensen zijn wanhopig en willen naar Europa.

 

Voor 3 maanden en 11 dagen hebben geen enkele persoon in Koerdistan geen salaries gekregen omdat de Iraakese regering het budget niet toestuurt naar Koerdistan, Je zal dan zelf ook weten hoe de situatie is vanwege dit.

 

We hebben een project, we willen de vluchteling kamp bezoeken en hulp brengen voor de kinderen, omdat zij zonder melk etc zijn, ook omdat het school weer geopent is en winter is dichtbij.

 

We hebben ook een andere project, We willen de families van de gedode mannen die tegen ISIS gevochten hebben bezoeken, omdat zij niks hebben, De kinderen van deze famlie kunnen niet meer naar school gaan omdat ze geen enkel financieele hulp hebben.

 

We zullen de projecten binnen de komende 3 weken klaarmaken en foto’s en verslag naar je toesturen.

We zijn in wanhopig situatie.

 

Het enige dat wij hier nog aan kunnen toevoegen is ons rekeningnummer.

Rekeningnummer NL36 RABO 0126 9458 29 t.n.v. Stichting Project Khanaqin.