Noodoproep februari 2016

20 februari

Een paar dagen geleden hebben wij eindelijk weer eens een skype-verbinding met onze vrienden in Irak gehad. De situatie daar is nog steeds schrijnend en de problemen waar de hulpverleners voor komen te staan worden steeds maar groter omdat er elke dag vluchtelingen bijkomen.

In de regio Khanaqin zijn nu circa 120.000 vluchtelingen en de situatie begint zo zoetjes aan onhoudbaar te worden. Een van de ernstigste problemen, waar nu echt aandacht aan besteed moet worden, is de zorg voor de gehandicapte kinderen. De meeste van deze kinderen leven volkomen geïsoleerd en liggen de gehele dag op een matje in de tent en komen nagenoeg niet buiten. In onze vorige mail hebben wij daar reeds het e.e.a.over verteld.

Met de andere hulporganisaties is vorige maand een afspraak gemaakt dat Nasrin met haar team deze zorg op zich zal nemen en dat wij zullen trachten haar daar financieel in te steunen. Het scholingsproject staat op de rails en zij krijgt nu de gelegenheid om zich hiervoor in te zetten.

Het gaat, zoals we al eerder vermeld hebben, om circa 400 tot 500 kinderen die zij uit hun isolement wil halen met medische hulp en hulpmiddelen zoals rolstoelen, krukken, gehoorapparatuur e.d. zodat zij kunnen leven zoals de kinderen op deze foto en als zij de benodigde hulpstukken hebben kunnen zij ook onderwijs krijgen

Nasrin heeft vanuit haar vorige functie als hoofd van het "Gehandicaptencentrum Khanaqin" veel ervaring op dit gebied. Zij heeft alarm geslagen omdat deze groep kinderen in meerderheid, zowel geestelijk als lichamelijk, in een kritische situatie verkeert.

Nasrin heeft vanuit haar vorige functie als hoofd van het "Gehandicaptencentrum Khanaqin" veel ervaring op dit gebied. Zij heeft alarm geslagen omdat deze groep kinderen in meerderheid, zowel geestelijk als lichamelijk, in een kritische situatie verkeert.

Er is een globale begroting gemaakt die neerkomt op een bedrag tussen de € 80.000 en € 90.000,- Liever hadden wij een definitieve begroting willen voorleggen maar dat lukt niet omdat het overzicht nog niet helder is.

Zoals bekent zijn wij geen mensen die bedelen om een gift. Onze doelstelling is natuurlijk wel dat uit onze informatie gelden binnenkomen.

In dit geval willen wij echter een uitzonering maken en een oproep te doen toch vooral te doneren.

De leefsituatie van deze kinderen is n.l. zo schrijnend dat direct actie ondernomen moet worden.

Laat het gevoel spreken en………geef

Rekeningnummer NL36 RABO 0126 9458 29 t.n.v.Stichting Project Khanaqin

Bijvoorbaat dank, ook namens al die kinderen.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb