Vluchtelingen in de vergetelheid
                                       februari 2017

Voordat wij van de situatie in de vluchtelingenkampen verslag doen, eerst nog even over Nasrin en haar beide zonen. Sinds begin februari wonen zij nu in een flat in Amersfoort die vrienden van ons gekocht hebben. Zij zijn nu in rustig vaarwater gekomen en hebben het erg naar hun zin. De jongens studeren en Nasrin is zoekende naar een baan.

Zoals wij reeds eerder vermeld hebben heeft Hiwa, haar man, de leiding over het vrijwilligersteam van Nasrin overgenomen. Hij doet regelmatig verslag van de situatie in de kampen. Helaas is die nog steeds schrijnend. Sterker nog, de mensen hebben het gevoel in de vergetelheid te zijn geraakt.

Zij hebben net weer een winter overleefd met een tekort aan voedsel en medicijnen. Geld hebben zij niet meer, en dus zijn zij geheel afhankelijk van hulpverleners. Een groot nadeel is ook dat er gemiddeld per dag slechts 2 uur elektriciteit ter beschikking is.

Er zijn daar nog steeds tegen de 20.000 vluchtelingen en het is duidelijk merkbaar dat de daar eveneens opererende internationale hulporganisaties hun aandacht langzaam aan het verleggen zijn naar de kampen rondom Mosul en de Middellandse Zee.

Hulpverleners vertrekken en er is minder geld beschikbaar voor de vele noodsituaties.

Vandaar dat er meer last komt op de schouders van onze mensen, die door de hoeveelheid problemen en door gebrek aan geld er soms wanhopig onder worden.
verbondenheid.jpg
Dit beeld illustreert onze verbondenheid met deze ontheemden, die momenteel alleen maar bezig zijn met overleven.
En daarmee kunnen wij hen helpen door geld te storten, want het is toch niet te geloven, dat mensen sterven omdat er geen medicijnen gekocht kunnen worden.
Daarom: laat deze mensen niet in de steek, en geef naar vermogen!

Rekeningnummer: NL36 RABO 0126 9458 29 t.n.v. Stichting Project Khanaqin.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb