Scholing in november 2015

                                             Scholing

 

Een belangrijke wens hebben wij om tijdens de komende wintermaanden kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar onderwijs te geven, en daar vragen we nu dan ook geld voor. Het gaat om een totaal van zo’n 800 kinderen die daarvoor in aanmerking komen. De helft kan op reguliere scholen mondjesmaat worden ondergebracht, terwijl voor de andere helft gedacht wordt aan het aanschaffen van een paar grote tenten waarin les gegeven kan worden door ingehuurde leerkrachten.

Inmiddels zijn er al tenten aangeschaft waarin een aantal kinderen les krijgen. ( zie foto's )

Het geld dat vanaf nu (begin november) binnenkomt willen zij dan ook voor de uitbreiding besteden. Het liefst zouden zij begin begin volgend jaar het plan rond hebben. 

Begin december hebben wij € 9.000,- hiervoor kunnen overmaken.

Er is op ons verzoek een globale schatting over de kosten van het scholingsproject gemaakt, die erop neerkomt dat, los van het reeds ontvangen bedrag van € 9.000,- , circa € 30.000,- bijeengebracht moet worden. 

 

                   Stichting Project Khanaqin Vluchtelingenhulp

                     rekeningnummer NL36 RABO 0126.94.58.29

                                       Algemene situatie

november/december 2015

Het is nog steeds moeilijk om via internet contact met Irak te krijgen. Daarom zijn we veroordeeld tot mobiel telefoonverkeer om informatie te ontvangen.
Het loopt naar het einde van dit jaar en de meeste vluchtelingen gaan nog steeds onder trieste omstandigheden hun tweede kampjaar in.
De spanning loopt de laatste weken weer hoog op, met name onder de jongeren, omdat steeds meer bekend wordt dat er een exodus gaande is van vluchtelingen naar Europa. zie "Radeloosheid"
Alle daar werkende hulporganisatie doen hun uiterste best om de mensen binnen de regio te houden. Zij zijn al maanden bezig de leefomstandig- heden in het kamp te verbeteren, maar soms worden zij er moedeloos van. Het is niet niks om meer dan 50.000 vluchtelingen een betere huisvesting en goede sanitaire voorzieningen te geven in een gebied met extreme zomertemperaturen (40-55 graden Celsius) en winters met veel regen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb