Onze Stichting

 

Zoals velen weten hebben Ada en Jan Knijnenburg in 2006 de “Stichting Project Khanaqin Gehandicaptenzorg “opgericht waarvoor het idee geboren werd tijdens hun vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk in Baarn.

Tijdens die periode hebben zij o.a een hoog opgeleid Irakees echtpaar t.w. Nasrin en Hiwa Delewi met hun zwaar gehandicapte zoon Hastiar begeleid die in 2005 te kennen gaven dat zij weer terug wilden naar hun geboortestad Khanaqin om zich volledig te gaan inzetten voor de vele gehandicapten en met name kinderen aldaar.

Deze mensen zijn de grootste slachtoffers van Saddam Hoesseins oorlog tegen Iran in de jaren tachtig van de vorige eeuw en zijn mosterdgas represaille tegen de Koerden waardoor er nog steeds z.g. softenon baby's geboren worden.

Dat was de reden om de stichting op te richten om deze idealistische mensen in hun werk financieel te ondersteunen.

Een kleine tranparante Stichting is het geworden die vanaf het jaar 2006 geld inzamelde voor dit project.

Wij hier in Nederland, hebben hen tot eind 2013 financieel gesteund

en met zekere trots is te melden dat wij in die jaren circa € 500.000 voor dit project hebben opgehaald. Dank aan alle donoren!!

En ... het project (uniek voor Irak) is een grandioos succes geworden. Hulde aan Nasrin en Hiwa  met hun team die dit hebben

gerealiseerd.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben wij, in goed overleg, de inzamelactie gestopt en het project afgesloten, daar de gemeente en de regering van Koerdistan beloofden de financiën te zullen overnemen.

 

Heropening Project Khanaqin

 

Begin december 2014 kregen wij een brandbrief van Nasrin en Hiwa, met de smeekbede om financiële steun voor het enorme vluchtelingenprobleem in hun regio. De meer dan 20.000 vluchtelingen, die onder de meest erbarmelijke omstandigheden daar moeten leven, wilden zij helpen met kacheltjes, dekens, warme kleding etc., want de winter kan daar vrij streng zijn.

Spontaan hebben wij de stichting weer heropend en onmiddellijk een oproep om financiële hulp aan alle familieleden, vrienden,  kennissen en bekende organisaties gedaan.

Met de andere hulporganisaties is er begin februari 2015 een verdeling gemaakt en het team Nasrin-Hiwa, dat zich nu volledig heeft ingezet op hulp aan vluchtelingen, heeft een kamp van circa 7000 vluchtelingen toegewezen gekregen. Zie ook... doelstelling

De afspraak is dat onze stichting voor de financiële middelen moet zorg- dragen.

Inmiddels (januari 2016) zijn in deze regio meer dan 120.000 vluchtelingen.

 

             ............En daar is veel geld voor nodig.

 

Voor wat de besteding van het geld betreft, hebben wij vanuit Nederland korte lijnen met onze veldwerkers, zodat het voor ons goed overzichtelijk is wat er met het geld gebeurt.

 

Wij hopen en vertrouwen dat ons verzoek om financiële steun niet tevergeefs zal zijn.

               

                 Stichting Project Khanaqin Vluchtelingenhulp
                 rekeningnummer NL36 RABO 0126.94.58.2

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb