24 Oktober 2016
Toestand in Khanaqin

Door alle narigheid rondom Nasrin en haar twee zonen hier in Nederland is de berichtgeving over hulp aan de vluchtelingen in en rondom Khanaqin wat achtergebleven.

En dat zijn geen prettige berichten. In de kampen heerst de spanning en het wantrouwen naar elkaar toe.
Kleine milities opereren daar en de agressie neemt hand over hand toe. Het is niet te geloven dat anno 2016 mensen zo vijandig tegen over elkaar kunnen staan en dat er geen enkele oplossing in zicht is Niet te min blijven er heel wat mensen hulp bieden soms met gevaar voor eigen risico.

Gelukkig is het medicijnprobleem (zie eerder) door Artsen zonder Grenzen opgelost, maar het heeft wel veel levens gekost. Er zijn mensen die het veertien dagen zonder medicijnen hebben moeten doen.

Onze mensen werken daar nog steeds nauw samen met Artsen zonder Grenzen en andere internationale hulporganisaties.
Hun belangrijkste taak is nog steeds het verlenen van hulp aan gehandicapten en speciaal kinderen, waar zij de meeste ervaring mee hebben. Ook onderwijs voor kinderen beneden de 10 jaar is aan hen toebedeeld. Daarnaast distribueren zij voedsel, winterkleding, kacheltjes etc.
(Hulde aan deze vrijwilligers)

Zoals eerder vermeld is Hiwa teruggekeerd om o.a. de taak van Nasrin over te nemen en om leiding te geven aan het team vrijwilligers die voornoemde taken uitvoeren.
Er zijn daar om en nabij de 25.000 vluchtelingen, en men verwacht er binnenkort veel meer als het beleg om de stad Mosul in volle omvang gaat beginnen.

Tijdens zijn verblijf hier heb ik uitvoerig gesproken over hoe het nu verder moet. Hij deed een emotioneel beroep op ons om de mensen daar niet in de steek te laten, want ze hebben het al zo moeilijk en zeker nu de ambtenarensalarissen al maanden niet zijn uitbetaald. Zij zijn dus van hulpverleners afhankelijk.

Kort geleden vroeg iemand ons of het gedoneerde geld wel op z’n bestemming komt. Daar hoeven wij ons voorlopig geen zorgen over te maken, want het geldtransport loopt via een solide Duitse bank en die stelt zich daar garant voor.

Nasrin heeft inmiddels ook meer duidelijkheid verschaft over haar plotselinge vertrek uit Irak. Binnen het kamp opereren namelijk kleine gewelddadige milities die het gemunt hebben op mensen en met name op vrouwen die de sharia niet aanhangen. Nasrin, die veel bekendheid geniet, is een paar keer te nauwer nood aan een ontvoering ontsnapt.
Dit is de reden dat zij als gezin besloten, en zeker ook in belang van de toekomst van hun kinderen, om terug te gaan naar Nederland.

Voor Hiwa is het minder gevaarlijk en hij heeft dan ook het besluit genomen om voor tenminste 6-8 maanden terug te keren.
Met veel zorg ziet hij de komende winter tegemoet. Er zijn niet voldoende kacheltjes en warme kleding.

Tot slot sluit ik hierbij een diavoorstelling bij die de triestheid in dit kamp een beetje weergeeft.

Wij weten dat de beelden u niet onberoerd laten, en daarom … geef, indien u nog wat missen kunt.

Rekeningnummer NL36 RABO 0126 9458 29 t.n.v. Stichting Project Khanaqin

Uit het oogpunt wat ik vanuit Irak te horen krijg rest mij jullie allemaal vrede en alle goeds toe te wensen.

Jan Knijnenburg

Maak jouw eigen website met JouwWeb