Het PWD Centrum

 

                        hulp en voorlichting in het Centrum

 

Zoals eerder vermeld behoort dit PWD-Centrum (People with disabilities) oorspronkelijk bij ons vorige gehandicaptenproject.

Dit is het Centrum waar gehandicapten opgevangen en geholpen worden. Aangezien nu vluchtelingenhulp de hoogste prioriteit heeft, is dit gebouw tijdelijk vrijgemaakt voor hulp en voorlichting aan deze mensen. Ook fungeert het als medische hulppost voor verschillende hulporganisaties. Tevens worden van hieruit hulpgoederen gedistribueerd en vindt hier de registratie plaats. De foto’s zijn tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten genomen en laten ook het ophalen en registreren van speciale artikelen zoals luiers voor gehandicapten zien (er zijn namelijk veel gehandicapten onder de vluchtelingen).

Verder overweegt men, mits er voldoende geldmiddelen beschikbaar zijn, in het Centrum onderwijs aan kinderen te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECLAME VAN JOUWWEB: