Financieel overzicht.

 

In het overzicht is te zien hoe onze actie vanaf de start (december 2014 ) tot februari 2015 financieel is verlopen. Wij hebben de giften niet gespecificeerd omdat de meeste stichtingen en particulieren anoniem willen blijven. Namens alle vluchtelingen, die weer een beetje met onze hulp op de rails zijn geholpen en Nasrin en haar team, die met bewonderenswaardige volharding hier een levenstaak van gemaakt hebben, danken wij alle vrienden, kennissen en stichtingen voor hun steun om dit mogelijk te maken. Het is ontroerend van Nasrin te horen dat deze ontredderde mensen telkens weer hun dankbaarheid tonen.

Het zijn, zoals Nasrin zegt, zulke lieve mensen, dat je hart breekt als je ziet hoe verdrietig zij zijn.

Helaas is er voor de meeste vluchtelingen nog geen enkel toekomst-perspectief en zal onze inzamelactie nodig blijven en wel allereerst voor het "Project gehandicapte kinderen" waar Nasrin kortgeleden mee gestart is. Hiervoor is vanaf midden januari circa € 6.200,- binnengekomen. (zie onder "noodoproep febr.2016"

 

Financieel overzicht over de periode dec. 2014 (start) tot feb.2016

        Inkomsten

Stichtingen    € 100.209,00

particulieren  €   37.618,00

 

Totaal         €  137.827,00

Bijeen gebracht door:

35   stichtingen

200 particulieren

              Uitgaven

De totale uitgave, zie

onderstaande bedragen,

bedraagt

Totaal         € 137.827,00

 Geldtransport naar Irak

jaar      datum     bedragen
2014      13.11   €  4.300,00
             23.10   €     500,00
             23.12   € 17.100,00
2015      08.01   €   1.300,00
             26.01   €      800,00
             26.03   €   7.500,00
             12.05   €   5.500,00
             27.05   €   1.500,00
             17.06   €   5.000,00
             01.07   €   7.600,00
             17.08   €    6.000,00
             25.09   €  33.000,00
             12.10   €  18.000,00
             30.11   €    9.000,00
2016      06.01   €    8.400,00
             07.02   €    5.000,00
             07.02   € 135.500,00
     bankkosten  €     2.327,00
Totaal             €137.827,00         

         Bestedingen

 

 

 

het geld is globaal als volgt uitgegeven:

30%  aankoop tenten en  
         aanvullende voor-
         zieningen.

20%  sanitaire voorzieningen.

15%  kleding.

10%  zakgeld (voor de  
        allerarmsten.)

20%  medische zorg en zorg  
         in het algemeen

5%    scholing.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb