Stichting Project Khanaqin    
       Vluchtelingenhulp

Secretariaat: Javalaan 20-16, 3742 CP Baarn

Tel. +31 35 5414005

Email: jan@knijn.net 

 

KvK-nummer: 32.12.28.89

Fiscaalnummer 8178.34.400 

 

Bestuursleden:

Ellen Hietink-Thompson, voorzitter                                                              

Bob van der Velde, bestuurslid

Han Fokkinga, bestuurslid

Jan Knijnenburg, secretaris/penningmeester                      

Giften kunnen worden gestort op rekening nr. NL36 RABO 0126.94.58.29 t.n.v. Stichting Project Khanaqin.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECLAME VAN JOUWWEB:

Maak jouw eigen website met JouwWeb